Zwrot i zasady gwarancji

1.Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.1.Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży:

1.1.1.Kupujący będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy sprzedaży, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, informując o tym Sprzedawcę. Kupujący nie może skorzystać z tego prawa, jeżeli nie jest konsumentem, a także w przypadkach określonych w pkt. 22 rozporządzenia Rady Ministrów nr 255 „Regulamin umów zawieranych na odległość” z dnia 20 maja 2014 r.

1.1.2.Kupujący informuje TwójPokój.pl o odstąpieniu od umowy sprzedaży w jeden z następujących sposobów: poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy (formularz do pobrania na stronie) lub poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przesłane drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Warszawa, 02-676 Postępu 19. Po otrzymaniu oświadczenia od Kupującego, TwójPokój.pl zobowiązany jest niezwłocznie przesłać potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

1.1.3.Termin 14 (czternastu) dni przeznaczony na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży liczy się w następujący sposób: (a) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży - od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, z wyłączeniem przewoźnika, otrzyma zamówiony towar; (b) jeżeli Kupujący zamówił więcej niż jeden produkt w jednym zamówieniu, a produkty dostarczane zostały osobno - od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba, poza przewoźnikiem, otrzyma ostatni produkt (c) jeśli towar jest dostarczany w różnych partiach lub częściach - od dnia, w którym Kupujący lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, odbierze ostatnią partię lub część.

 

1.2.Procedura zwrotu towarów i pieniędzy

1.2.1.Kupujący zobowiązuje się odesłać towar do magazynu sklepu TwójPokój.pl, który znajduje się przy Warszawa, 02-676 Postępu 19, po uprzednim skontaktowaniu się z nami telefonicznie: +48223506535, bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

1.2.2.W okresie obowiązywania prawa odstąpienia od umowy Kupujący ma prawo korzystać z produktu w sposób, który pozwoli mu na określenie charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy (tak, jakby robił to w sklepie stacjonarnym). Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikającą z używania jej poza podstawowym zakresem. Sprzedawca ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy za towar, który jest zwracany z wadami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki, które zostały wysłane przez Kupującego nieprawidłowo zapakowane, z niewłaściwym wskazaniem adresu, a także za zagubienie lub uszkodzenie przesyłki podczas drogi do Sprzedawcy.

1.2.3.Jeżeli Kupujący dokonał zakupu kompletu towarów, jest on zobowiązany do zwrotu całego kompletu, to znaczy, Kupujący może skorzystać z prawa do zwrotu towaru tylko w odniesieniu do całego zestawu. W przypadku, gdy tylko jeden z towarów wchodzących w skład zestawu nie spełnia wymagań określonych w pkt. 1.2.2 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia całego zwracanego towaru.

1.2.4.Jeżeli Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, pieniądze zostaną mu zwrócone w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania oświadczenia Kupującego do Sprzedawcy, a jeżeli Kupujący nie zwrócił towaru Sprzedającemu w terminie przewidzianym w niniejszym punkcie, termin ten liczony jest od dnia otrzymania towaru przez Sprzedawcę.

1.2.5.Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Maksymalne koszty mogą wynosić około 790,00 PLN.

1.2.6.Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  Kupujący udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.

 

2. Gwarancja jakości towaru

2.1.Wszystkie towary oferowane przez sklep internetowy TwójPokój.pl objęte są gwarancją, która zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów Republiki Łotewskiej jest ważna przez 24 miesiące od daty otrzymania towaru.

2.2.Informacje dotyczące warunków gwarancji można znaleźć TUTAJ

 

3. Prawa Kupującego w przypadku przekazania mu towaru niezgodnego z umową

3.1.Kupujący, któremu sprzedano lub wydano towar niezgodny z warunkami umowy, ma prawo żądać od Sprzedawcy wykonania jednej z następujących czynności:

◦ wyeliminowania niezgodności towaru;

◦ wymiany towaru na taki, który zapewni dotrzymanie warunków umowy;

◦ obniżenia ceny towaru;

◦ odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów za niezgodny z warunkami umowy towar.

3.2.Przede wszystkim Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego nieodpłatnego usunięcia niezgodności towaru z umową lub wymiany towaru nieodpłatnie, chyba że jest to niemożliwe lub nieproporcjonalne.

3.3.Usunięcie niezgodności towaru z umową lub wymianę uważa się za nieproporcjonalne, jeżeli Sprzedawca poniesie koszty, które są nieproporcjonalne w stosunku do innych, alternatywnych środków określonych w punkcie 3.1, biorąc pod uwagę:

◦ cenę towaru bez niezgodności;

◦ rodzaj niezgodności;

◦ czy korzystanie z alternatywy powoduje znaczne niedogodności dla Kupującego.

3.4.Towar podlega wymianie lub jego niezgodność powinna zostać usunięta nieodpłatnie (w tym bez zwrotu kosztów przesłania towaru, pracy, materiałów itp.) oraz w rozsądnym terminie, bez powodowania niedogodności dla Kupującego oraz z uwzględnieniem właściwości towaru i celu jego użytkowania.

3.5. Kupujący ma prawo żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i zwrot pieniędzy za towar, jeżeli Sprzedawca nie usunął niezgodności towaru z umową w rozsądnym terminie lub nie dokonał wymiany towaru zgodnie z warunkami umowy, lub jeżeli przeprowadzane czynności powodują znaczne niedogodności dla Kupującego. Obniżenie ceny, rozwiązanie umowy lub zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów, używanie towaru lub korzyść, jaką Kupujący otrzymał podczas używaniu towaru mogą być uwzględnione, co jest odpowiednio uzgodnione między Stronami.

3.6.Jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna i nie wpływa w znaczący sposób na możliwość korzystania z towaru, Kupujący nie może żądać od Sprzedającego rozwiązania umowy i zwrotu kosztów za towar. Niezgodność towaru z umową uważa się za nieistotną, jeżeli nie prowadzi ona do znacznego obniżenia jakości głównej funkcji towaru lub jego użytkowania i można ją usunąć bez wizualnie wykrywalnej zmiany wyglądu towaru.

3.7.Jeżeli nieprawidłowy lub złej jakości montaż towaru spowodował niezgodność z umową, a towar został zmontowany przez Sprzedającego lub osobę trzecią (na podstawie umowy ze Sprzedającym), towar uważa się za niezgodny z umową, a Kupujący ma prawo żądać od Sprzedającego spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie.

3.8.Dostawa towarów o dużych gabarytach oraz towarów o wadze powyżej 10 kg niespełniających warunków umowy, w celu wymiany lub rozwiązania umowy, odbywa się na koszt Sprzedawcy. W przypadku odmowy dostarczenia towaru przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo dostarczyć towar samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich, ale na koszt Sprzedającego.

3.9.W przypadku dostarczenia towaru przez Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić koszty poniesione za dostawę towaru w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu potwierdzającego poniesione koszty.


Używamy plików cookies, aby ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej. Kontynuując korzystanie z witryny, akceptujesz naszą politykę dotyczącą plików cookies. Czytaj więcej.